Apostila

Apostila

Apostila

Legalizarea documentului constă în efectuarea unor anumite proceduri formale în scopul asigurării puterii juridice a acestuia pe teritoriul altui stat. 

Scopul final al procedurii de legalizare a documentului eliberat pe teritoriul unui stat este posibilitatea de a-l prezenta către organele și/sau organizațiilor oficiale ale altui stat. Spunând mai simplu: legalizarea este necesară pentru ca procura dvs. emisă, de exemplu, în Spania, să fie valabilă pe teritoriul unei alte țări. Esența legalizării constă în confirmarea împuternicirilor, autenticității semnăturii, ștampilei sau sigiliului funcționarului care a emis documentul.

Legalizării se supun actele de studii (diplomă, atestat etc.), de stare civilă (actele emise de Oficiul Stării Civile: certificate de naștere, de căsătorie, etc.), asigurări, certificate, procuri, hotărâri judecătorești, precum și materiale cauzelor civile, familiale și penale, acte ale persoanelor juridice (certificate de la inspectoratul fiscal, certificate de înregistrare, certificate privind dreptul de proprietate, certificate de înregistrare a mărcii comerciale etc.).

Există două modalități de legalizare a documentelor:
1) legalizare consulară (supralegalizarea) (procedura de legalizare completă a documentului);
2) aplicarea apostilei (procedură simplificată de legalizare a documentului).

FAQ

Apostila este o ștampilă internațională, care confirmă legalitatea unui anumit document. Se aplică pe documentul însuși sau anexat la acesta, pe originalul sau copia notarială a documentului.

Vom încerca că explicăm ce este apostila și necesitatea acesteia. Aproape toate documentele solicitate în străinătate neapărat trebuie traduse și legalizate. În anul 1961 a fost adoptată Convenția de la Haga, care a desființat procedura legalizării consulare, ceea ce a simplificat foarte mult procesul de asigurare a puterii juridice unui document prin aplicarea pe el a apostilei. De atunci, toate țările care au aderat la acest acord, pot legaliza actele în acest mod. Cu alte cuvinte, apostila este o confirmare a autenticității documentului, precum și confirmarea faptului că persoana care a semnat acest document a avut toate împuternicirile necesare de a o face.

Doriți să comandați o estimare gratuită a traducerii apostilării și legalizării?

Comandă
Viber

Suntem in Viber

+37360025265

Acum puteti obține
consultatie oriunde va aflati.
WhatsApp

Noi în WhatsApp

+37360025265

Acum puteti obține
consultatie oriunde va aflati.