APOSTILA ȘI LEGALIZAREA

APOSTILA ȘI LEGALIZAREA

Legalizarea documentului constă în efectuarea unor anumite proceduri formale în scopul asigurării puterii juridice a acestuia pe teritoriul altui stat.                                                                                                    Scopul final al procedurii de legalizare a documentului eliberat pe teritoriul unui stat este posibilitatea de a-l prezenta către organele și/sau organizațiilor oficiale ale altui stat. Spunând mai simplu: legalizarea este necesară pentru ca procura dvs. emisă, de exemplu, în Spania, să fie valabilă pe teritoriul unei alte țări. Esența legalizării constă în confirmarea împuternicirilor, autenticității semnăturii, ștampilei sau sigiliului funcționarului care a emis documentul. Legalizării se supun actele de studii (diplomă, atestat etc.), de stare civilă (actele emise de Oficiul Stării Civile: certificate de naștere, de căsătorie, etc.), asigurări, certificate, procuri, hotărâri judecătorești, precum și materiale cauzelor civile, familiale și penale, acte ale persoanelor juridice (certificate de la inspectoratul fiscal, certificate de înregistrare, certificate privind dreptul de proprietate, certificate de înregistrare a mărcii comerciale etc.).

Există două modalități de legalizare a documentelor:

  • legalizare consulară (supralegalizarea) (procedura de legalizare completă a documentului);
  • aplicarea apostilei (procedură simplificată de legalizare a documentului).