Servicii

TRADUCERI SCRISE

Traducere juridică – Traducerea textelor juridice cere traducătorului nu numai cunoașterea impecabilă a limbii, dar și cunoașterea specificului legislației, terminologiei și stilisticii caracteristice documentelor juridice.  Biroul de traduceri «Sirius-Consulting» selectează cu atenție traducătorii pentru traducerea documentelor juridice, de asemenea supraveghează nedivulgarea informațiilor confidențiale.
 
Traducerea tehnică este un proces laborios. Traducătorul trebuie să cunoască la perfecție nu numai echivalentele terminologiei specifice într-un anumit domeniu, dar și să poată lucra cu desene, scheme și diagrame. Specialiștii biroului de traduceri «Sirius-Consulting» vor efectua traduceri de documente pentru echipamente industriale, electronice și electrotehnice, traduceri în domeniul construcției, transportului, telecomunicațiilor, metalurgiei, energeticii, petrolului și gazelor, chimiei, tehnicii medicale, tehnologiilor informaționale.
 
Traducere medicală – traducerea certificatelor, concluziilor medicale, anamnezelor, istoricului bolii pacienților, adnotărilor și instrucțiunilor pentru medicamente și echipamente medicale, articolelor medicale, manualelor.
 
 
Traducerea economică implică lucrul cu niște acte, ce abundă în termeni specifici, abrevieri, cifre, tabele și diagrame. Pentru o traducere economică adecvată este nevoie de cunoștințe profesionale în domeniul economiei, evidenței fiscale și contabile, este nevoie de respectarea standardelor și regulilor internaționale de lucru cu astfel de informații.
Diferența dintre „salary” și „wages” poate fi de mii de dolari, respectiv termenul de „salariu” se traduce în limba engleză diferit. Și aceasta se întâmplă pentru că, în primul caz se subînțelege salariul funcției, iar în cel de-al doilea – salariul orar.
 
Traducerea site-urilor este una dintre cele mai populare servicii lingvistice în lumea actuală a Internetului de mare viteză și accesului instantaneu la orice informație. Orice companie care oferă produse și prestează servicii clienților din diferite regiuni ale lumii, mai devreme sau mai târziu se confruntă cu problema localizării site-ului său. Ne puteți încredința traducerea site-ului Dumneavoastră.
 
Vă garantăm:

  • realizarea traducerii într-un timp cât mai restrâns;
  • garantăm calitate: toate traducerile se efectuează de către specialiști autorizați;
  • sprijinul continuu al Dvs. în calitate de client – traducerea modificărilor de pe paginile site-ului, traducerea urgentă a știrilor companiei, punerea în pagină a site-ului etc.

TRADUCERE NOTARIALĂ

Foarte frecvent în instituțiile oficiale oamenii aud că traducerea actelor sale trebuie certificată și legalizată la notar. În cazul în care traduceți un act, care ulterior va fi prezentat la instituții oficiale, acesta trebuie să treacă printr-o procedură de legalizare oficială de către un notar. Scopul legalizării notariale este de a confirma că traducătorul posedă fluent limba, are calificările corespunzătoare și este responsabil pentru traducerea efectuată. De obicei, legalizarea traducerii este necesară la traducerea certificatelor de naștere, căsătorie sau divorț, a hotărârilor judecătorești, testamentelor, diplomelor, actelor de adopție, pașapoartelor, actelor de imigrare și a altor documente oficiale.

TRADUCERE PENTRU AMBASADE

Este dificil să se supraaprecieze importanța traducerii corecte a actelor pentru ambasade. Dacă ceva se face greșit, se scrie incorect o literă sau o cifră, lipsește un document – toate acestea implică automat refuzul în eliberarea vizei. Pentru a efectua traducerea actelor pentru viză este necesar să vă adresați la un birou de traduceri, angajații căruia dispun de competențele necesare pentru o astfel de traducere, au o experiență vastă în traducerea celor mai variate acte și cunosc cum trebuie să fie perfectate ele pentru a fi acceptate, știu la ce ambasadă și în ce limbă trebuie traduse actele. Actele perfectate corect, colectate în cantitatea necesară, vor accelera procesul de eliberare a vizei.

APOSTILA ȘI LEGALIZAREA

Legalizarea documentului constă în efectuarea unor anumite proceduri formale în scopul asigurării puterii juridice a acestuia pe teritoriul altui stat.                                                                                                    Scopul final al procedurii de legalizare a documentului eliberat pe teritoriul unui stat este posibilitatea de a-l prezenta către organele și/sau organizațiilor oficiale ale altui stat. Spunând mai simplu: legalizarea este necesară pentru ca procura dvs. emisă, de exemplu, în Spania, să fie valabilă pe teritoriul unei alte țări. Esența legalizării constă în confirmarea împuternicirilor, autenticității semnăturii, ștampilei sau sigiliului funcționarului care a emis documentul. Legalizării se supun actele de studii (diplomă, atestat etc.), de stare civilă (actele emise de Oficiul Stării Civile: certificate de naștere, de căsătorie, etc.), asigurări, certificate, procuri, hotărâri judecătorești, precum și materiale cauzelor civile, familiale și penale, acte ale persoanelor juridice (certificate de la inspectoratul fiscal, certificate de înregistrare, certificate privind dreptul de proprietate, certificate de înregistrare a mărcii comerciale etc.).

Există două modalități de legalizare a documentelor:

  • legalizare consulară (supralegalizarea) (procedura de legalizare completă a documentului);
  • aplicarea apostilei (procedură simplificată de legalizare a documentului).

Ce este apostila?

Apostila este o ștampilă internațională, care confirmă legalitatea unui anumit document. Se aplică pe documentul însuși sau anexat la acesta, pe originalul sau copia notarială a documentului.

 

Pentru ce este necesară apostila?

Vom încerca că explicăm ce este apostila și necesitatea acesteia. Aproape toate documentele solicitate în străinătate neapărat trebuie traduse și legalizate. În anul 1961 a fost adoptată Convenția de la Haga, care a desființat procedura legalizării consulare, ceea ce a simplificat foarte mult procesul de asigurare a puterii juridice unui document prin aplicarea pe el a apostilei. De atunci, toate țările care au aderat la acest acord, pot legaliza actele în acest mod. Cu alte cuvinte, apostila este o confirmare a autenticității documentului, precum și confirmarea faptului că persoana care a semnat acest document a avut toate împuternicirile necesare de a o face.